" /> Yirga Alem | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Yirga Alem

img_0189
I går besøkte jeg Yirga Alem. For noen måneder siden startet vi et byggeprosjekt sammen med sykehuset for å utvide operasjonsavdelingen. Råbygget er nå ferdig (bildet), og det gjenstår vegger og tak. Det går sent i Etiopia, spesielt når det skal være et spleiselag der også sykehuset skal bidra med midler til byggingen. Vi hadde gode samtaler, og vi håper at bygget vil være ferdig innen noen måneder. Bygget inneholder to nye operasjonsstuer, en steriliseringsenhet, skyllerom (første etasje) og operasjonsstuer for kirurgisk poliklinikk (andre etasje).