" /> Glede | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Glede

For noen uker siden skrev vi om utfordringene i Chencha og i Saula. Det var en del arbeid som gjenstod på operasjonsstuene før de kunne komme i gang.

Nå har sykehusene arbeidet bra, ordnet og fikset. Og siste uke har Chencha utført fem keisersnitt, og i Saula ble de to første keisersnitt utført det siste døgnet.

Dette er spesielt gledelig for Saula Sykehus. Det er de første operasjonene der. En befolkning på 500.000 har nå et sykehus som er i stand til å operere. Utfordringene de neste månedene er å sikre kvaliteten og at de må gjøre nok operasjoner. Og, jeg har fått telefon at det står bra til med de pasientene (mor og barn).

For oss er det gledelig at de fem sykehusene (Arba Minch, Gidole, Chencha, Saula og Jinka) i prosjektområdet nå alle er i stand til å operere.