" /> En ny nasjon | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

En ny nasjon

1294419003
9. juli blir Sør Sudan en selvstendig nasjon. Forberedelsene til den store feiringen er i gang. Det bygges nye veier, trær plantes, og den gamle stadion i byen pusses opp.

Befolkningen i Sør Sudan har opplevd en forferdelig borgerkrig. Omtrent to millioner mennesker (over en fjerdedel av befolkningen) ble drept. Langtidsvirkningene av grusomme krigshandlinger er merkbare. Noen av de viktigste prioriteringene er derfor å bygge opp psykiatrisk helsetilbud og etablere medisinsk rehabilitering.

Jeg har fått være med på en viktig sør-sudansk medisinsk konferanse. Det er den første slike konferanse i Sør Sudan. Alle er opptatt av hvordan det framtidige helsevesenet skal bygges i verdens fattigste land. Her er mødredødeligheten over dobbelt så høy som i sør-vest Etiopia. Det er gledelig å oppleve hvordan alle deltar med konstruktive og realistiske forslag til å bedre helsen i landet.