" /> Doktorgrader ved Addis Ababa Universitet | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Doktorgrader ved Addis Ababa Universitet

IMG_0796 - versjon 2
Den siste måneden har jeg vært opponent på to doktorgradsdisputaser ved School of Public Health ved Addis Ababa University.

Siden starten i 2005 har 17 personer avlagt sin doktorgrad ved School of Public Health, og det siste året har fem personer forsvart sine PhD arbeider. De har forsket på temaer som malaria, HIV, årsaker til død i Etiopia og tuberkulose. Alle som har avlagt doktorgraden arbeider nå på forskingsinstitusjoner eller på en av de 32 universitetene som det nå er i Etiopia.

Dette er en gledelig utvikling.

I dag var det en av «mine studenter» (Adugna Woyessa) som forsvarte sin PhD avhandling. Han har vist at malaria forekommer i høylandsområdene i Etiopia, og at en kanskje kan forvente mer malaria i slike områder i årene som kommer.