" /> Villsvin i hagen | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Villsvin i hagenDe siste ukene har fire villsvin gresset i hagen (se bildet til venstre). De kommer hver kveld for å spise. De er bedre kjent som vortesvin og bærer det fine navnet Phacochoerus aethiopicus. De bor som regel i huler, og kommer ut i kveldingen for å spise.

Det er uvanlig at villsvin oppholder seg på en tomt hvor det bor mange mennesker. Men, det er en del skog på tomta. Vi ser ofte vortesvin i den store skogen øst for Arba Minch (bilde til høgre).

På sykehustomta finnes mange fugler, og en del mindre dyr som African Civet og White tailed mongoose. Den siste drepte flere av hønene til naboen for noen dager siden.