Bedret global helse

Bladet Bistandsaktuelt presenterer 16.9 noen av de store framskritt innen global helse de siste år.