" /> Amharisk: språk er mer enn ord | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Amharisk: språk er mer enn ord

ወፍ
Jeg tok drosje fra flyplassen til sentrum av Addis Ababa da jeg kom fra Bergen via Stockholm. Jeg pratet med sjåføren, en ungdom fra sør, men med slekt fra nord. Er det noe nytt i Addis? spurte jeg. «Wof’m hjellem» (Det finnes ingen fugler) svarte ham. For meg et nytt uttrykk for at det ikke er noen rykter på byen.

ክብር ዘበኛ
Senere på dagen satt jeg på kontoret til en av Addis Ababas mer kjente leger. En eldre amhara Woizero (Madam, Frue) avbrøt samtalen vår da hun ville at sin skrøpelige og gamle mann måtte legges inn øyeblikkelig. Dessverre var det ingen ledige senger på sykehuset, og Fruen utbrøt indignert og forbitret: «Kibr Zebegna aykeberem? - Whoy Tarik!» (Ærer (hedrer) du ikke en Heders Vaktmann? For en historie!». (Kibr Zebegna er enten en soldat i keiserens livgarde, eller medlem av et av landets aller mest kjente musikk-band).