" /> Yirga Alem | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Yirga Alem

For noen år siden var Yirga Alem Hospital en av de største misjonssykehus støttet fra Norge. De fleste NLM misjonærerer sluttet å arbeide ved sykehuset i 1997. Etter nærmere 60 års støtte fra NLM drives sykehuset nå uten ekstern støtte.

Jeg besøkte sykehuset i går. Det var mange pasienter, spesielt på kirurgisk avdeling. Det var en del tomme senger på barneavdelingen. Få pasienter på en avdeling er ofte et tegn på at arbeidet ikke fungerer optimalt.

Fistulaavdelingen (bildet) fungerer bra, og ledes nå av den etiopiske legen Dr Fekadu.

Sykehuset har 14 leger, derav fem spesialister: to gynekologer, en kirurg og en spesialist i barnesykdommer., og en spesialist i øyensykdommer. Dessverre er utskiftingen av underordnende leger fortsatt stor, og denne måneden forlot fire leger sykehuset for å starte spesialist utdanningen i Addis Ababa.

De fleste pasientene kommer fra Sidama, og færre pasienter kommer fra de store byene som Awassa, Shashamanne og Dilla. En forklaring kan være at disse byene nå har bedre fungerne de sykehus enn det som var tilfellet for noen år siden.