" /> HIV behandlingen blir bedre | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

HIV behandlingen blir bedre

I 2003 startet vi med HIV behandling ved sykehusene i Yirga Alem og Arba Minch. Dr Degu Dare viste i sitt doktorgradarbeid at behandling lar seg gjennomføre under enkle forhold. Han viste også at mange pasienter, særlig de med alvorlig sykdom, døde selv om de fikk behandling.

Nå har vi etterundersøkt ca 1600 pasienter og fulgt dem i opp til fem år. Det er en gledelig utvikling. Pasientene kommer tidligere til behandling, og overlevelsen er betydelig bedret.

Det siste året har vi også begynt å behandle pasienter som har få og ingen symptomer. Vi starter HIV behandling tidligere enn før, og har også begynt med forebyggende behandling (isoniazid profylakse) mot tuberkulose. Vi tror dette vil hindre dødsfall, og vi vil følge disse pasientene slik at vi kan dokumentere effekten av slike tiltak.

Mer informasjon om HIV behandling i Arba Minch kan dere lese på bernt.b.uib.no