" /> RMM arbeidet virker | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

RMM arbeidet virker

RMM-data
Vi startet fase II av arbeidet for å redusere mødre- og spedbarnsdødelighet i august. Prosjektet skal vare fra 2012 til 2016. Oppstarten var mange måneder forsinket, men nå er vi godt i gang. De siste ukene har vi gått gjennom de praktiske planene, og jeg har lagt ut et resyme av dette på en prosjektside.

Foreløpige tall fra fødselsregistrene viser at mødredødeligheten går ned (se figur). Dette er svært gledelig og viser at strategien med å tilby kvinner hjelp så nær som hjemmet som praktisk mulig gir gode resultater. Det samme har vi vist i tuberkuloseforskningen vår. Det viktigste virkemidlet for å bedre folks helse, er å gjøre helsetjeneste tilgjengelige for alle.