" /> ”Hver fallen er bror og venn” | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

”Hver fallen er bror og venn”

Vi har, som alle i Norge, de siste dagene vært dypt rystet over hendelsene i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg har med rette kalt dette en Nasjonal Tragedie.

Tragedien blir enda mer meningsløs når den ble utført av en nordmann. En person med fulle demokratiske rettigheter som begikk en feig, ond og meningsløs handling.

Norge vil nok ikke ble det samme etter 22. juli 2011. Jeg tror det er viktig at vi hegner om vårt åpne samfunn, og styrker vår omsorg for hverandre, men også å styrke solidariteten med de fattigste i verden.

Solidaritet er forskjellig fra å gi hjelp eller almisser. Solidaritet er noe som skjer mellom likeverdige. Den er ikke en hjelp som gis ”ovenifra og ned”. Det styrker de fattiges evne til å greie seg selv.