" /> Minneord | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Minneord

Rektor Hans Aage Gravaas ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole har skrevet følgende minneord på Høgskolens hjemmeside om min far:

Minneord etter tidligere rektor Ommund Lindtjørn

En fullstappet Ogna kirke tok farvel med misjonær Ommund Lindtjørn 15. juli. Han ble 92 år gammel.

Odelsgutten Ommund visste hva det ville si å være misjonær, og det preget hans tjeneste. Han tjenestegjorde i tidsrommet 1949-1972 som nybrottsmisjonær, teologisk lærer og tilsynsmann for NLM i Etiopia. Han spilte en viktig strategisk rolle da Mekane Yesus-kirken ble etablert som nasjonal kirkeorganisasjon i 1959. Han så de store linjer og hadde sans for ordentlige arbeidsrammer.

I perioden 1972-1986 var Ommund Lindtjørn rektor ved Fjellhaug Skoler. Tjenesten på Fjellhaug ble en videreføring av misjonærkallet. Noe annet ville han neppe vært tilfreds med. Lindtjørn var ikke bare en dyktig administrator. Han gav mye gjennom undervisning og rådgivning. Han kunne holde grundige prinsippforedrag om viktige teologiske og misjonsstrategiske tema.

Ommund Lindtjørn var en respektert, bestemt og tydelig leder. En visste hvor en hadde han. Han var samtidig raus. Lindtjørn lyttet til meningsmotstandere som hadde velbegrunnede standpunkter. Misjonslederen Johannes Brandtzæg advarte mot “øretuterne” i misjonen som løftet signalhornet i tide og utide. Hovedstyreformann Tore Tungland advarte mot “etterplaprarane” som var dårlige kopier av sine ledere. Ingen av disse merkelappene passet på Ommund Lindtjørn. Han våget å være selvstendig og var opptatt av at framtidens ledere skulle framstå som sterke karakterer og tenkende individer som forstod både Skriften og samtiden.

Lindtjørn var en spennende personlighet som mange kunne søke råd hos. Han var levende interessert i mennesker og samfunn. Noen måneder før sin død fornyet han sitt abonnement på Time Magazine. Han lyttet flittig til BBC World Service og gikk verken glipp av gode fotballkamper eller dype samtaler med familie, kolleger og misjonsvenner.

Verdensmisjonen var hovedsak i Lindtjørns liv. Om andre saker skulle stjele hovedfokuset, løftet Ommund karakteristisk tommelen opp mot neserota og satte både brillene og hovedsaken på sin rette plass!

Våre tanker går til hans nærmeste familie. I takk til Gud lyser vi fred over Ommund Lindtjørns gode minne.

Rektor Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Internasjonale Høgskole