" /> Tørke i Arba Minch | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Tørke i Arba Minch

Nedbøren i 2009 har bare vært 38 % av det normale (gjennomsnitt 1997 – 2008).

Figuren viser gjennomsnittsnedbøren de siste 12 år (øverste figur) sammenlignet med nedbøren fra 1.1 til 21.9.2009 (nederste figur). Den viser et betydelig avvik.

BBC meldte i dag at 2009 har vært det tørreste året de siste 100 år. Dette gjelder deler av nord Kenya.

Det er avlingssvikt flere steder i sør-vest Etiopia. Jeg var i Konso i dag, og myndighetene deler ut noe mat. Det var ikke så mange underernærte barn på helsesenteret, og situasjonen nå er mye bedre enn da jeg var med i nødhjelpsarbeidet i 1984.

Den siste uken har det regnet litt, og bøndene har begynt å så igjen. Alle håper og ber om at den lille regntiden ("hagaia") vil bli god.