" /> Misjonshelsetjeneste | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Misjonshelsetjeneste

Mange misjonsleger var pionerer i å utvikle et godt helsearbeid i Afrika. Og, i noen afrikanske land, driver fortsatt misjon og kirker en vesentlig del av helsearbeidet.

Som i flere andre land, har misjonshelsetjenesten også endret seg i Etiopia. For 30 år siden, var de fleste sykehus og mange klinikker i Sidama og Gamu Gofa i sør Etiopia drevet av misjoner. I dag er bildet endret. Dette skyldes først og fremst at det offentlige helsevesen er betydelig styrket. Men, misjonsorganisasjonene har desverre redusert sitt helseengasjement.

Det er gledelig at det nasjonale og offentlige helsevesen styrkes. Og, det er gledelig at tidligere misjonssykehus i dag tilbyr befolkningen god helsetjeneste 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Men, i et av verdens fattigste land, og med en raskt voksende befolkning, er utfordringene fortsatt store.

  • Hvordan kan misjonsorganisasjonene møte de store sosiale endringene som skjer i land som Etiopia?
  • Hva kan en misjonslege gjøre i sør Etiopia?

På denne bloggen vil jeg de neste ukene drøfte noen sider ved disse utfordringene.


Se blogginnlegg om misjonshelsetjeneste: