" /> Måle mødredødelighet | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Måle mødredødelighet

Yaliso Yaya har vært doktorgradsstudent ved Universitetet i Bergen og han har flere år arbeidet med å bedre måten vi kan måle mødredødelighet.

I dag har han publisert et av sine viktige arbeider. Det viser at lokale helsearbeidere i kebeler (kommuner) kan registrere mødredødelighet. Vi håper at dette arbeidet vil bidra til at Etiopia (og andre utviklingsland) kan bruke slike nyttige verktøy for å målrette innsatsen for å minske mødredødelighet.

Yalisos artikkel kan dere lese her:
Yaya Y, Data T, Lindtjørn B (2015) Maternal Mortality in Rural South Ethiopia: Outcomes of Community-Based Birth Registration by Health Extension Workers.
PLoS ONE 10(3): e0119321. doi: 10.1371/journal.pone.0119321

Dette arbeidet er et eksempel på viktig følgeforskning. Det er forskning som går parallelt med vanlig utviklingsarbeid, og som gir viktige informasjoner for å styre og bedre innsatsen. Vi tror disse eksemplene også̊ kan gjennomføres i andre land.
Se en kort presentasjon av hvorledes følgeforskning kan brukes for å bekjempe mødredødelighet.