" /> Yirga Alem | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Yirga Alem

Yirga Alem Hospital er en av de største institusjonene i norsk misjonshistorie. Og mange norske leger og sykepleiere har arbeidet der. Også i dag er et stort sykehus og over tre millioner mennesker i fylket bruker dette som et referansesykehus.

I 1997 overlot NLM driften av sykehuset til etiopiske myndigheter. Norsk støtte opphørte i 2007.

De siste årene har sykehuset hatt store problemer. En ny administrator sluttet å føre regnskap, og etterhvert ble det mangel på både medisiner og pasienter. Korrupsjon er et stort problem, og det tapper institusjonene for ressurser.

Vi har jevnlig besøkt sykehuset og orientert dem og myndighetene om det som vi oppfattet som en alvorlig situasjon. Til slutt ble klagene fra folket i Sidama så høylytte at myndighetene grep inn. Og, igjen spurte de NLM og hjelp. De siste månedene har vi gitt råd om økonomistyring og kontroll-rutiner.

I går besøkte jeg sykehuset. Det har skjedd mye positive de siste seks månedene etterat sykehuset startet snu-operasjonen. All gjeld er nedbetalt, og i banken har de nesten en million Birr. Sykehuset har de viktigste medisinene, og det var mange, ja svært mange pasienter på sykehuset.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid for å sikre at regnskapsavdelingen fungerer godt. Men, sykehuset gjør en iherdig innsats for å få institusjonen på fote igjen. Det er gledelig.

Denne alvorlige hendelsen ved Yirga Alem Hospital får nå følger for andre sykehus i sør Etiopia. Nylig er det for eksempel sendt ut instruks om at større regninger skal betales over bank, og ikke ved kontantbetaling som har vært vanlig.

Det skjer mye innen helsesektoren i Etiopia. I disse dager skal det vedtas en ny fem-års plan (Health Sector development Programme IV). Etiopia planlegger å bygge et distriktsykehus for hver 100.000 mennesker. Det trengs 700 nye små sykehus. En formidabel oppgave. Mer om det i neste innlegg.