" /> BBC, Tony Blair og kristendom | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

BBC, Tony Blair og kristendom

I kveld hørt jeg en debatt på BBC radio fra Canada. Debatten var om religion gjør noe godt i verden.

Det var Tony Blair som forsvarte sin kristne tro. Blair er en fantastisk taler, og bruker et rikt og variert språk. Men når han forsvarte sin kristne tro var det ingen polemisk Blair slik vi kjenner han fra politikken. Han hadde et varmt og godt forsvar for sin enkle og hverdagslige kristne tro.

Motstander var en populær ateist, Christopher Hitchens. Han fikk nok mer applaus enn Blair, etter min mening fordi han representerer en vulgær-ateisme med aggressive innlegg som bar preg av hat og latterliggjøring av alle religiøse, og spesielt de kristne.

Blair fortalte om det store arbeidet kristne utfører. Halvparten av alt helsearbeid i Afrika drives fortsatt av kirker og misjoner. Og selv om vestlig presse oftest skriver nedlatende om Den katolske kirken, driver denne kirken 25% av all AIDS omsorg i verden.

Og, i sør Etiopia ville nok mange si at det var kristendommen som gav dem frihet, og skole for jenter og gutter, og bedre helse, og et bedre liv. At antallet som bekjenner seg til den kristne tro i dag er 55%, og har doblet seg siden 1994, understreker kristendommens gode innvirkning i sør Etiopia.