" /> Fistula avdelingen | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Fistula avdelingen

For noen måneder siden fortalte jeg at Fistula avdelingen i Arba Minch var åpnet. De første månedene var ikke så mange pasienter som kom. Men, nå er nyheten om denne nye avdelingen spredt i fylkene omkring Arba Minch, og flere og flere kvinner kommer. I dag var det ni pasienter som var innlagt, og to nye pasienter kommer i morgen. De fleste av kvinnene blir operert i Arba Minch, og resultatene er gode.

Denne økende aktiviteten har ført til at vi har ansatt en ny pleiemedhjelper. Hun er tidligere fistulapasient. Vi har nå to slike medhjelpere. De kjenner til hvordan det er å være fistelpasient, og de tar godt i mot nye pasienter, og gjør et fint arbeid.

I Etiopia har omtrent én av tre til fire hundre kvinner urinlekkasje etter fødselskomplikasjoner. Hvis barnet sitter fast, kan barnets hode presse hull mellom fødselskanalen og urinblæren dersom kvinnene ikke får hjelp i tide. Resultatet er urinlekkasje, som får negative sosiale følger. Dette er opplysninger som Mulu Muleta ved Universitetet i Bergen skriver om i sitt doktorgradsarbeid. Hun forteller også at for hver kvinne som har kommer til Fistulasykehuset i Addis Ababa, er det tre andre pasienter igjen i distriktet som ikke får behandling.

Vi håper tilbudet i Arba Minch vil bedre tilgangen til god behandling.