" /> Berlinmuren | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Berlinmuren

I dag er det 20 år siden Berlinmurens fall. Det er en dag jeg husker godt.
Jeg studerte medisin i Würzburg på 70 tallet, og to av mine studiekamerater var østtyske flyktninger. De var fra Karl-Marx-Stadt (i dag Chemnitz) og Leipzig, og jeg fikk lære mye om det vanskelige livet bak jernteppet.

På mitt kull var det også flere av tysk avstamning fra Romania og Tsjekkoslovakia. De kom til Tyskland som følge av Willy Brandts Ostpolitik. Og siden jeg kjente noen som opplevde jernteppet, har det ført til at jeg har fulgt med utviklingen i Øst-Europa.

9 november 1989 arbeidet jeg i Dubluk i sør Etiopia, hvor jeg holdt på med mitt doktorgradsarbeid. Den dagen dreide samtalene med mine etiopiske venner seg om når det marxistiske styret i Etiopia ville falle. Og med sammenbruddet av Sovjetunionen, og betydelig vestlig bistand, falt det kommunistiske regime i Etiopia i 1991. Også i Etiopia førte dette til en betydelig bedre livssituasjon for mange millioner mennesker.