" /> Hedersmenn | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Hedersmenn

dsc_0017
Johannes Olafsson har skrevet et hefte om sitt virke som misjonslege i Etiopia (”Blant håpets budbærere med Bibel og skalpell”). Han var lege i Arba Minch første gangen jeg arbeidet der i 1978. Pasientene kom langveisfra for å møte han. Jeg lærte mye om det å være lege i Etiopia: Han hadde en dyp forståelse av sammenheng mellom individ, samfunn og sykdom, kunne feltet tropemedisin, og var en god kirurg. Og, han var med å legge forholdene til rette for at Gidole i dag har det reneste og beste lokalsykehuset i landet. Det som er unikt med dette lille sykehuset er at det drives av Gidole folket, og derfor får befolkningen så god omsorg.

På Haukeland Universitetssykehus fikk jeg i mange år arbeide med Professor Jan Erik Varhaug. Han fylte 70 år i august. Han lærte meg at god pasientbehandling krever detaljkunnskaper, - og en god forståelse av biologi. Med rette har Det medisinske fakultet i Bergen kalt han en Hedersmann.