" /> Mindre misjon, - og penger på bok | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Mindre misjon, - og penger på bok

NLM ”går som det suser” skriver avisen Vårt Land (26.4.2011), og referer til at organisasjonen har et rekordstort overskudd. Det eneste problemet er at feltene ikke har maktet å bruke opp de tildelte midlene. For, -- NLM har for få misjonærer.

Budsjettbalanse ble viktigere enn misjonsarbeidet. Og, resultatet ble at arbeidet på feltene ble redusert for mye. Igjen en gammel lærdom: det er lettere å bygge ned ett arbeid enn å utvide det. NLMs ledelse har dessverre ikke lært av gamle feil. På 1990 tallet reduserte organisasjonen arbeidet, bare for senere å oppdage at det var så vanskelig å bygge det opp igjen. 15 år senere gjør organisasjonen de samme feil, -- og NLM er blitt en betydelig mindre organisasjon. Og nå har den til og med penger til overs.

Samtidig skriver Vårt Land om disputten i NLM og dannelse av eget kirkesamfunn. I 2009 anbefalte NLMs ledelse å opprette eget trossamfunn. Nesten to tredeler av generalforsamlingen ønsket ikke dette.

Nå blir vi fortalt at et av problemene er et NLM må finne sin identitet.

Og jeg som trodde at NLM først og fremst er en ytremisjonsorganisasjon. Det var i alle fall derfor organisasjonen ble dannet.