" /> Jijiga | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Jijiga

img_0193

De siste dagene har jeg vært på reise i øst Etiopia. Formålet med besøket var å drøfte det videre helsearbeidet i
Hargelle.

I
Jijiga møtte vi ledelsen på Regionshelsekontoret. Vi hadde gode samtaler om:
  1. Hvordan øke støtten til Hargelle Hospital. Vi forsøker å samarbeide med en gynekolog fra Gode i Somali regionen til å besøke og arbeide ved Hargelle sykehus den neste tiden. Det er viktig at de helseoffiserene vi utdannet får nødvendig støtte.
  2. Utstyr til Hargelle Hospital en innkjøpt, og vi håper det er snart på plass
Somali regionen har dårligst helsedekning i Etiopia. Mødredødeligheten er høy.

Om Hargelle prosjektet blir vellykket, bør vi vurdere å utvikle et litt mer omfattende prosjekt. En viktig komponent må være at Somali regionen selv kan videre-utdanne personell til mindre sykehus og helsesentra. Vi drøftet følgende muligheter til et langsiktig prosjekt:
  1. Støtte sykehuset i Jijiga slik at regionen selv kan videreutdanne helse offiserer, sykepleiere og jordmødre til å utføre god fødselshjelp. Jijiga får snart et nytt og fint sykehus (bildet). Vi håper disse nye bygningene kan fylles med gode og praktiske utdanningsprogrammer.
  2. Støtte tre perifere små sykehus, og om mulig støtte flere helsesentra i tre zoner (fylker).
Dette er en program som må vare i noen år. Men, om det skulle være vellykket, vil en million mennesker leve i områder med tilgang på god fødselshjelp. I dag er det bare noen få hundre tusen mennesker i en region med fem millioner mennesker som har dette tilbudet.