" /> Malaria og f√łdselskomplikasjoner | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Malaria og fødselskomplikasjoner

IMG_5519
Noen spurte meg for et par dager siden hvorfor jeg arbeidet både med å forebygge malaria og med et prosjekt for å redusere barne- og mødredødeliget. Et det noen sammenheng mellom disse to aktivitetene?

Malaria er en alvorlig sykdom hos barn og hos gravide. Malaria gir blodmangel og kan øke risikoen for blødning etter fødselen. Det er også mulig at malaria øker risikoen for svangerskapsforgiftning. Fra tidligere studier ved Senter for internasjonal helse vet vi at dødfødsler og dødsfall i første leveuke forekommer hyppigere blant mødre som ikke brukte myggnett.

Vi vet at myggnetting og innendørssprøyting forebygger malaria. Nå ønsker vi også å vurdere i hvilken grad myggnetting og innendørssprøyting kan redusere forekomsten av malaria i svangerskapet, og om dette reduserer risikoen for forstadier til svangerskapsforgiftning, for tidlig fødsel og blødninger etter fødselen. Vi håper dette blir en del av et nytt forskningsprosjket som vi starter i Zwai - Adami Tullo området i Rift Dalen i Etiopia.