" /> Matvaresikkerhet | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Matvaresikkerhet

lasterbiler-soddu
I fjor var verdens oppmerksomhet rettet mot alvorlig tørke og omfattende sult i Øst Afrika. Nå ser det ut som at den verste hungersnøden rammet den sørlige delen av Somalia.

BBC og andre beskriver at Ethiopia og Kenya var gode til å dele ut mat i tide. Det var en alvorlig tørke, men myndighetene maktet å avverge en større hungerskatastrofe.

Bildet over viser kilometer lange rekker med lastebilder fullastet med korn. Kornet skal lagres i de store reservelagrene i Soddu. Disse lagrene kan de bruke om avlingen slår feil i sørvest Etiopia.

I 1984-86 ledet jeg nødhjelpsarbeidet i den verste hungersnøden som har rammet sør Etiopia. Nå synes jeg det spesielt gledelig at myndighetene virkelig tar matvareberedskapen alvorlig.

Norge, og Verdenssamfunnet burde nok ha vist Etiopia en bedre anerkjennelse for denne store innsatsen.