" /> Strategidokumenter | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Strategidokumenter

Organisasjoner legger mye vekt på strategitenkning. Det skrives velformulerte dokumenter, de er ute til høring, og mye ressurser brukes til å få til fine og (politisk) riktige dokumenter.

Tjener disse dokumentene en hensikt? Noen ganger er de dessverre blitt et mål i seg selv.

Strategiarbeidet er etter hvert er blitt en tilnærmet kontinuerlig prosess ved universiteter og i frivillige organisasjoner. Og det sliter på organisasjonene. De siste år en mange planer ikke satt ut i livet. Ofte var begrunnelsen ressursmangel.

All den tid prioriteringer ikke følges opp med midler, er ikke arbeid med strategi- og handlingsplaner stort annet enn øvelser i retorikk og papirflytting. Dessverre har både universiteter og organisasjoner nok av byråkrater og ”policy makers” som liker slikt arbeid. Og, noen ganger legger organisasjonene ned et godt arbeid, uten å være i stand til å fylle det med ny virksomhet.

Skulle en kanskje lært av historien? Selv en av vår tids største strateger, Robert McNemara, erkjente at hans ekstremt metodiske tilnærming til strategier, evalueringer og nye strategier ikke alltid førte til de ønskede resultater. De største landevindingene innen helsearbeid var i første halvdel av det tjuende århundre. Og, innen misjonshelsearbeid var den store ekspansjonstiden kjennetegnet med målbevissthet, hard arbeid, begrensede midler og motiverte og engasjerte medarbeidere.