" /> Konso | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Konso

Konso ligger ca 90km sør for Arba Minch. Folket er arbeidsomme, og bygger terrasser for å ta vare på regnvannet og utnytte fjellsidene til jordbruk. 245.000 mennesker bor i Konso. Hvert år fødes ca 9500 barn. Det var en klinikk som fungerte godt, men på grunn av en konflikt har den vært stengt siden januar 2008.

Jeg regner med at minst 1000 kvinner trenger kyndig fødselshjelp hvert år. I dag må de kjøres til Arba Minch eller Gidole. For en uke siden var det uroligheter mellom Konso og Gidole. Vegen til Arba Minch var stengt, og noen kvinner måtte kjøres (på lastebil) til Jinka, 150 km unna. Kvinnen med den tunge vedbøren symboliserer situasjonen for kvinner i Konso.

For noen dager siden besøkte jeg Konso sammen med Orkaido fra Mekane Yesus Kirken. Vi hadde konstruktive samtaler, og ble enig å starte klinikken igjen. Det blir et samarbeid mellom det lokale fylket og kirken.

Noe vedlikeholdsarbeid er nødvendig. Det trengs både maling, litt reparasjon av gulver og enkelte vinduer (se bilde av dagen klinikk). Men, klinikken er godt utstyrt, og har plass til 20 pasienter med god fødestue og operasjonsstue. Jeg er optimist, og håper at vi kommer i gang i januar 2009.