" /> Maze nasjonalpark | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Maze nasjonalpark

Maze er den minste av nasjonalparkene i sørvest Etiopia. Vi kjører gjennom den på veg fra Soddu til Saula.

Da jeg kjørte gjennom parken for noen dager siden så vi noen flokker med Oribi, og mange typer rovfugl (Lammergeier, flere typer gribb, Bateleur, African Harrier Hawk og mange Long Crested Eagle). Ellers så vi noen bavian flokker.

Oribi (Oureibia oureibi) er en liten gaselle som lever sør for Sahara, fra Senegal til øst Afrika. I Etiopia fines den vest for Rift dalen. Det finnes 13 typer av oribi. De lever I små flokker på 3-8 dyr.

Parken er mest kjent for sin bøffelstamme. Disse dyrene er sky, og kjentfolk fortalte oss at de lever i den nordvestre del av parken, mot Omo elva. Det er også en del løver i parken.