" /> Noen fakta om RMM prosjketet | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Noen fakta om RMM prosjketet

Gidole-ul
Norge ligner på fjellområdene sørvest Etiopia. RMM prosjektet benytter samme tenkning som Norge gjorde for 80 - 100 år siden. I Norge bygget vi små sykehus over hele landet. RMM prosjektet har støttet 8 sykehus og større helsesentre, og vi planlegger at det skal være 12 slike institusjoner innen 2015. Vi utstyrer institusjonene, utdanner helsepersonell, og følger opp arbeidet gjennom regelmessige besøk. Vi har utdannet over 30 helseoffiserer, og 30 narkosesykepleiere, og over 30 operasjonssykepleiere, og mange jordmødre.

Prosjektet redder mange liv, - i noen områder er antall mødredødsfall halvert- Og mange flere barn overlever nå. Arbeidet forhindrer også alvorlige senvirkninger etter kompliserte fødsler.

Antall kvinner som får alvorlige komplikasjoner etter fødsler er omtrent 20 ganger høyere enn det antallet som dør. I Etiopia får hvert år omtrent 8000 kvinner (0,3 % av fødslene) urinlekkasje etter fødselskomplikasjoner. Hvis barnet sitter fast, kan barnets hode presse hull mellom fødselskanalen og urinblæren dersom kvinnene ikke får hjelp i tide. Resultatet er urinlekkasje, som får negative sosiale følger. RMM hinder at kvinner får alvorlige senvirkninger etter fødsler.

Det gjenstår mange utfordringer. Omtrent halvparten av alle barn som dør før de fyller fem år, dør under eller innen en måned etter fødselen. Vi tror også at malaria og andre infeksjonssykdommer er viktige årsaker til dødfødsler og for tidlig fødsler. Og slike tidlig barnedødsfall kan forebygges.