" /> Hva vil NLM med Etiopia-feltet? | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Hva vil NLM med Etiopia-feltet?

imgres
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har i mange år trappet ned sitt arbeid i Etiopia. Dette feltet har vært det største i norsk misjonshistorie. På det meste arbeidet over 200 NLM misjonærer i landet. Bare i Yirga Alem var det til tider samlet over 50 norske misjonærer, inkludert språkskolen.

NLM konsentrerte seg om tre hovedoppgaver: evangelisering og kirkebygging, helse, og skole. I over 30 år drev NLM de fleste sykehus i sør Etiopia. Den siste folketellingen viser at 55 % av befolkningen tilhører en protestantisk kirke.

Etter evakueringen av NLM misjonærene på 1970 tallen var det ca 80 misjonærer i landet. Nå er det bare noen få misjonærer igjen.
Offisielt sier NLM at de ikke skal slutte i landet. Men, organisasjonen er ikke åpen om sine planer, og det er få konkrete tiltak som vitner om at organisasjonen ønsker å videreutvikle arbeidet i sør Etiopia. Organisasjonen forsøker å etablere noe arbeid mot Somali-regionen i øst, men den strever dessverre med å etablere et levedyktig arbeid.

Tidligere hadde NLM et nært samarbeid med Mekane Yesus Kirken. De siste ti år har dette samarbeidet skrantet og det har til tider vært konfliktfylt. NLM ser nå ut til å være en organisasjon som vil arbeide mer alene. Mangelen på en lokal forankring i Etiopia er nok en av årsakene til at NLM strever med å etablere alternative arbeidsområder til de områdene de har forlatt i sør Etiopia.

Det er opp gjennom 60 år utviklet sterke bånd mellom sør Etiopia og Norge. Og, det gjenstår mange uløste oppgaver. Jeg tror det er viktig at når NLM om noen år ikke lenger støtter arbeid blant folkegrupper i sør Etiopia, så bør andre være med å videreutvikle et samarbeid. Og, et slikt samarbeid må ta hensyn til at sør Etiopia er en region som utvikler seg raskt.