" /> Gratulerer med 90 års dagen! | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Gratulerer med 90 års dagen!

Min kjære far fyller 90 år i dag, 9. mars. Gratulerer!Det øverste bildet er mor og far på Adas (deres første oldebarn) dåp i februar 2009. Det nederste bildet er tatt på mors 90 års dag i juli i fjor, og alle barnebarna er med på bildet.

Hans Aage Gravaas har skrevet et fint stykke om han i Dagen og i Vårt Land:

Ommund Lindtjørn, Salthelleren 11, 4364 Sirevåg, fyller 90 år 9.mars. Etter misjonsskole på Fjellhaug, teologisk embetseksamen fra Menighetsfakultetet og språkkurs i England, reiste Ommund og Eli til Etiopia som misjonærer i 1949. Her fikk han brukt sine allsidige gaver i rikt monn, både som nybrottsmisjonær og teologisk lærer i Yavello og Dilla, og sist, men ikke minst, som tilsynsmann for NLM i Addis Abeba. Ommund var sentralt plassert da Mekane Yesus-kirken ble etablert i 1959, en kirke som i dag teller mer enn 5 millioner medlemmer. Han var en ledertype i vid betydning av ordet. Han så de store linjer, hadde sans for ordentlige arbeidsrammer og var opptatt av tett og godt samarbeid mellom misjonærer og nasjonale kirkeledere. Lindtjørn var ikke opptatt av å bygge NLM i Etiopia, men at NLM skulle bidra til å utvikle en sterk og selvstendig nasjonal kirke.

I perioden 1972-1986 var Ommund Lindtjørn rektor ved Fjellhaug Skoler i Oslo. Også her framsto han som den eminente arkitekten, systembyggeren og tilretteleggeren som fikk øse av sin erfaring og kompetanse i en krevende ekspansjonsperiode. Eli var en viktig brikke i dette. Hun stod stødig plassert ved hans side både i Etiopia og på Fjellhaug. Også etter de ble pensjonister i 1986, har de vært aktive i misjonen. Bl.a. fikk de to korte opphold i Hong Kong og Elfenbenskysten.

For oss som er yngre har Ommund vært til stor inspirasjon. Han kombinerer en fascinerende ”dobbelthet” som få andre makter, mellom prinsippfasthet og sterk overbevisning på den ene side og betydelig raushet og romslighet på den andre. Verdensmisjonen har vært hovedsaken i Lindtjørns liv og har fått betydning for egne veivalg. Da andre saker var i ferd med å stjele hovedfokuset, løftet Lindtjørn tommelen opp mot neserota og satte både brillene og hovedsaken på sin rette plass!

Vi ved Fjellhaug Skoler ønsker deg til lykke med dagen og ønsker både deg og Eli Guds rike velsignelse over dagene som ligger foran!

Rektor Hans Aage Gravaas, Fjellhaug Misjonshøgskole