" /> Vil varmere vær føre til mer malaria? | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Vil varmere vær føre til mer malaria?

torleif-temp
Vil global oppvarming føre til mer malaria? Dette er et viktig spørsmål i klima debatten. Mange hevder at om det blir varmere så blir det mer malaria.

Malariamyggen synes det er best å leve når temperaturen er mer behagelig. Flere forskere, inkludert oss fra Bergen, har nylig vist at myggen trives best når temperaturen er omkring 25 grader. Det betyr at om det blir mye varmere, så vil det bli mindre malaria. Men, malaria vil kunne øke i områder i dag som har lavere temperatur. Dette gjelder for eksempel for folk som bor i høylandet i Etiopia.