" /> Malaria og matematikk | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Malaria og matematikk

TML-mat
De siste årene har jeg vært med i en forskergruppe hvor vi forsøker å varsle malaria i Etiopia. Til dette har vi brukt matematikk, og det har vært doktorgradsstudent Torleif Markussen Lunde som har utviklet dette.

Han beskriver sammenhenger mellom vær, landskap, vann, temperatur, mygg og sykdom ved hjelp av matematiske funksjoner. Mange av disse prosessene er styrt av naturlover. Men, biologiske og samfunnsmessige prosesser er ofte svært sammensatte.

Slike matematiske modeller må testes nøye. Modellen må i størst mulig grad oppføre seg på samme måte som det virkelige systemet.

Nå har Torleif Markussen Lunde laget en modell for å vise forekomst av de to viktigste malariamyggene i Afrika. Denne modellen er mer komplisert enn det som er tidligere brukt. Modellen starter med en værvarslingsmodell, og så følger mygg-utviklingen avhengig av hvordan regn, landskap, temperatur utvikler seg. Og modellen ser ut til å være realistisk, dvs det som matematikken viser samsvarer med målinger en gjør «på bakken».

De neste årene ønsker vi å knytte denne «mygg-modellen» til en modell som beskriver sykdom hos mennesker.

Her er to eksempler på artikler som beskriver modellene:

Lunde TM, Korecha D, Loha E, Sorteberg A and Lindtjørn B. A dynamic model of some malaria-transmitting anopheline mosquitoes of the Afrotropical region. I. Model description and sensitivity analysis. Malaria Journal 2013, 12:28

Lunde TM, Bayoh NM and Lindtjørn B. How malaria models relate temperature to malaria transmission. Parasites & Vectors 2013, 6:20 doi:10.1186/1756-3305-6-20