" /> Tilbake fra herlig tur i USA | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Tilbake fra herlig tur i USA

Magnhild og jeg har vært på tur i USA. En herlig tur der vi først var en uke i Chicago, og deretter kjørte vi til Minnesota og til Houston.

Vi leide bil, og kjørte mye, - og langt. Og, det er mye å fint å se og oppleve i USA!

I Chicago deltok jeg på den årlige konferansen til American Society of Clinical Oncology (ASCO). I Minneapolis møtte vi familien til Nadia, og i Houston var vi en uke hos min bror Olav.

I Minneapolis fikk vi også møte grandonkelen til Nadia, Dr Tom Coleman (90 år). Han var misjonslege i Etiopia i 20 år før revolusjonen. Min far besøkte han i 1958. Han arbeidet lengst ved et leprasykehus nord for Ambo mot Blånilen, men også i Nakamte og i Asella. Det var fantastisk interessant å høre han fortelle fra arbeidet i Etiopia.