" /> Homenider i sørvest Etiopia | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Homenider i sørvest Etiopia

De fleste eldre skjelettfunn av menneskelignende dyr (Homenider) er fra den øvre og midtre delen av Awash dalen i Etiopia. Særlig i den midtre delen er det gjort funn som strekker seg hele 6 millioner år, fra 100.000 år gamle menneskeskjelett (Homo sapiens) til over 6 millioner år gamle skjelettfunn. For noen dager siden beskrev White og medarbeidere detaljer av Ardi (Ardipithecus ramidus).

I 1959 gjorde Leakey og hans medarbeidere noen viktige funn ved Turkana sjøen i Kenya. Både Turkana sjøen og den midte delen av Awash dalen hører med til den store Riftdalen som går gjennom Øst Afrika.

Også i den sørvestre delen av Riftdalen er det utført utgravinger. Ved Omo elva har franske forskere funnet et flere hundre tusen år gammelt skjelett av mennesker (Homo sapiens), og i 1991, i Konso, litt nord for Konso by, fant etiopiske og amerikanske forskere skjelettrester etter homenidarten Australopithecus boisei (Rød sirkel på diagrammet). Dette er samme arten som Leakey beskrev fra Turkana.