" /> Leger i Etiopia | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Leger i Etiopia

Dr Yifru Berhan ved Hawassa University har utarbeid et en god oversikt over leger i Etiopia. Kurven viser antallet leger i landet fra ca 1896 til 2006. De siste 10 - 15 år har antall leger minsket, og i 2006 var det omtrent 650 leger i det offentlige helsevesen i landet. I 2008 var tallet litt høyere, ca 750 leger, og det skyldes at nyutdannede leger nå ikke får papirer på fullført utdanning før de har gjort ferdig sin plikt-tjeneste.

En regner med at det er utdannet ca 5000 etiopiske leger. Hvor er alle etiopiske lege blitt av? Noen leger arbeider på private sykehus eller driver egen praksis i de store byene. Men, de fleste har forlatt Etiopia for å arbeide i vesten eller i det sørlige Afrika.

Antallet sykehus og helsesentra øker. Samtidig har det vært en sterk befolkningsøkning. Legebemanningen er således svekket. Myndighetene har startet et ambisiøst program for å utdanne flere leger og helseoffiserer. helseoffiser utdanningen varer i fire år med hovedvekt på klinisk medisin. De skal kunne stille de mest vanlige diagnosene og behandle de viktigste sykdommene.

Etter min erfaring er helseoffiserene dyktige og gjør en god innsats i det daglige arbeidet. Men, mange er uerfarne, og trenger videreutdanning til å bedre diagnostikk og behandling. Vi planlegger derfor tiltak som vil bedre deres ferdigheter. En av målsetningene med prosjektet for å minske mødredødeligheten er å utdanne helseoffiserer til å gjøre keisersnitt.

David Morley, som var professor ved Institute of Child Health i London, og som skrev den kjente læreboken ”Pediatric Priorities in Developing Countries” understreket hvor viktig det er at leger prioriterer undervisning og opplæring av helsepersonell.

Det er et viktig og ny utfordring for leger å hjelpe helseoffiserene i deres daglige arbeid.