" /> Jimmy Carter og Martin Luther King | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Jimmy Carter og Martin Luther King

Både Jimmy Carter og Martin Luther King kom fra Georgia. Den ene ble president, og en mektig person. Den andre var prest i Atlanta, kjempet for de svartes og fattiges rettigheter, og ble skutt i 1968 i Memphis.

I dag besøkte jeg Jimmy Carter Library og museet. Det ligger ikke så langt fra Ebenezer Babtist Church. Carter senteret er mye finere enn den som er laget om Martin Luther King. Men, som Jimmy Carter selv sier: En av de viktigst forbildene hans var nettopp Martin Luther King. Andre viktige personer i Carters oppvekst var et svart ektepar. Da Carter ble innsatt som guvernør i sørstaten Georgia, sa han at “raseskillet er avskaffet”.

Og, etter å ha brukt mange timer på museet, ble jeg ble mektig imponert av hva ”en-perioders presidenten” har fått utrettet. Fra søndagsskolelærer, offiser i marinen, bonde, forretningsmann, guvernør i Georgia, president i verdens mektigste land, og som pensjonist en stor pådriver for global helse og for fredsarbeid.

Og sentralt i livsgjerningen hans er hans klare kristne tro. I boka ”Living Faith” skriver han: ”The personal relationship with Christ is the only core around which religious life can exist”.