" /> Starter behandling sent | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Starter behandling sent

Pasienter som starter HIV seint, har betydelig dårligere overlevelse, selv om de får HIV behandling.

En ny studie viser at HIV behandling har halvert antallet mennesker som dør av HIV infeksjon I Addis. Selv om dette er oppløftende tall sammenlignet med situasjonen for 7-8 år siden, er det trist at ikke flere pasienter kommer tidlig til behandling.

Dessverre er det fortsatt mange mennesker som ikke vet at de er HIV smittet. På sykehusene i sør Etiopia tester vi alle pasienter som kommer til sykehusene. Dette er viktig, for tidlig behandling gir bedre overlevelse. Om pasienten først oppsøker sykehus når han eller hun er alvorlig syk, er det en stor risiko for å dø.

Vi har nylig gjennomgått behandlingsresultatene I Arba Minch. Vi ser at omtrent 35 prosent av dem som kommer sent (har en Aids-definerende sykdom) dør innen tre til fem år. Men, av de som kommer tidlig, dør mindre enn ti prosent i løpet de første tre til fire årene.

På figuren kan dere se fem-års overlevelse for pasienter som kommer tidlig (øverste kurve) og seint (nederste kurve) til behandling.

Det er viktig å styrke arbeidet for å teste så mange som mulig slik at de kommer tidlig til behandling.