" /> Global oppvarming og matvaresikkerhet | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Global oppvarming og matvaresikkerhet

_56197115_climate_change_624gr
Befolkningen på Afrikas Horn kjenner godt til tørke og hungersnød. Fra 1958 til 2011 var enkelte deler av landet hvert år rammet av mindre eller større katastrofer De største hungerskatastrofene var i 1974 og 1983/85, da anslagsvis 250 000 og 1 million mennesker døde. En nylig publisert uavhengig studie viser at global oppvarming er reell, og temperaturen i verden øker. Dette kan endre været, og endre fordelingen av nedbør. Global oppvarming utgjør en trussel mot matsikkerhet, spesielt på Afrikas Horn. Selv om alvorlig tørke kan føre til hungersnød, er klimaet en delvis forklaring av den økt sårbarheten for tørke blant befolkningen som bor i disse lavlandsområdene. Selv ledet jeg nødhjelpsarbeidet i sør Etiopia for Church Drought Action Africa i 1984 og 1985. Etterpå skrev jeg min doktorgrad om den store hungersnøden i sør Etiopia. Siden 1984 har matvaresikkerheten økt betydelig i Etiopia, og myndighetene har vært gode til å dele ut mat når det trengs. I høst begynte Seifu Hagos fra Addis Abeba University doktorgradsarbeidet om matsikkerhet og klimaendringer. Formålet med studien hans er å utvikle statistiske og matematiske modeller for å varsle hungersnød. Vi skal bruke erfaringer vi har gjort fra arbeidet med å varsle malariaepidemier. Slik informasjon er viktig for å forebygge hungerskatastrofer.