" /> Hva vil skje i Etiopia i 2010? | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Hva vil skje i Etiopia i 2010?

Economist Intelligence Unit presenterer noen av utsiktene for Etiopia i 2010.

Etiopia er den femte raskest voksende økonomi i verden. At det er stor aktivitet ser vi på stor utbygging av infrastruktur som skoler, over 30 universiteter, veger, oppgradering av 800 helsesentera til små sykehus, telekommunikasjon og private innvesteringer. Dette forklarer noe av den optimismen som råder i landet.

The Economist regner med at Etiopia vil gjennomgå noe uro i forbindelse med valget i mai. Men, stor aktivitet innen jordbrukssektoren er en av årsakene til den sterke økonomiske vekst.