" /> Litt trist statistikk | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Litt trist statistikk

I arbeidet for å minske mødredødeligheten trenger vi god informasjon. Det er vanskelig å finne pålitelige tall fra sørvest Etiopia. Tilgjengelig informasjon er imidlertid litt dyster. Bare to prosent av fødslene skjer på sykehus, og antall keisersnitt er bare 12% av minimumsbehovet for denne befolkningen.

Grafen viser statistikken for Gidole Hospital for etiopisk kalenderår 2000 (12.9.2007 til 11.9.2008). De blå søylene viser antall fødsler, og de røde søylene viser antall keisersnitt. Det er desverre ingen som kunne operere i mange måneder. Som jeg tidligere har skrevet, er det gledelig at situasjonen nå er mye bedre.

I arbeidet for å minske mødre og barnedødeligheten vil vi bruke informasjon fra sykehus og kommuner (kebele) for å se om vi når målene. I kommunene arbeider vi med health extension workers. De fleste av disse er kvinner som har fullført 10. klasse og har ett års utdanning. De skal også innhente opplysninger om fødsler og om nyfødte barn. På den måten vil vi få pålitelig informasjon om mødre og barnedødelighet.