" /> Nye funn fra Etiopia | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Nye funn fra Etiopia

I dagens utgave av tidsskriftet Science kan vi lese om nye og oppsiktsvekkende funn av Ardi (Ardipithecus ramidus) (se bildet, kopiert fra Science). I mange år har Tim White og kollegaer fra Etiopia og USA leitet etter gamle skjelettfunn i Awash dalen i nørd øst Etiopia.

De har funnet rester av over et hundre skjelett. Funnene er ca 4.4 millioner år gamle, og Ardi er mer enn én million år eldre enn Lucy (Australopithecus afarensis), som ble funnet i samme området i 1974.

Forskerne har tidligere trodd at et felles opphav for mennesker og sjimpanser var sjimpanse-likt. Men, skjeletfunnene peker på at Ardi er forskjellig fra sjimpanser. Ardi var 120 cm høy og veide omtrent 50 kg.

Funnene av Ardi er oppsiktsvekkende og gjør at en må revidere eksisterende teorier om utvikling av mennesket. Paleobiologien er en vitenskapen i stadig utvikling, og nye funn frambringer nye teorier om menneskets utvikling.

Referanser:
Tim D. White, et al. Hominids and the Paleobiology of Early Ardipithecus ramidus. Science 2009; 64: 326.