" /> Dotorgradsprogam i sør Etiopia | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Dotorgradsprogam i sør Etiopia

Hovedårsaken til at jeg er i Etiopia er å starte et doktorgradsprogram innen helse. Det er NORAD gjennom NORHED programmet som støtter det, og det er et samarbeid mellom fire etiopiske universiteter og Universitetet i Bergen.

Forskerutdanningen skjer ved Hawassa Universitet, og studentene kommer fra Hawassa, Dilla og Wolaita. Ti studenter er nå tatt opp i programmet; fire kvinner og seks menn.

De arbeider med følgende tema:

  • Finne ut bedre måter å bedre mødre og barnehelse. To studenter fra Dilla University skal samarbeide om denne forskningen. Forskningen skal foregå i Wonago området sør for Dilla. Det er et av de tettest befolkede områder i Etiopia. Vi håper denne forskningen vil øke vår kunnskap om hvorledes alle i en befolkning kan få tilgang på livsviktige helsetjenester.
  • Øke vår forståelse av matvaresikkerhet og risiko for underernæring i Wolaita. Dette området har gjentatte ganger vært rammet av hungersnød. Vi ønsker å bedre kunnskapen om hvorledes familier kan redusere risikoen for matmangel.
  • Forsøke om bruk av lokale jernholdige nytteplanter som kan minske anemi blant barn. I dag er hvert tredje barn anemisk.
  • Er det en sammenheng mellom vold i et ekteskap, depresjon hos mor og dårlig barne-helse? Er det mulig å etablere tiltak for å forhindre dette?
  • Mange fødende kvinner opplever at de blir utskjelt og slått av helsearbeidere. Kan vi bedre omsorgen for fødende kvinner ved å gi jordmødre og helsearbeidere et målrettet utdanning og oppfølgning?
  • En student fra Wolaita skal forsøke å bedre forståelsen om hva som skjer når folks livsstil endrer seg. Vil de får mer sukkersyke og høyt blodtrykk?
  • På den etiopiske landsbygd er kjøkken og stue i samme rom. Hvordan virker røyken fra ildstedene på lungesykdommer hos barn, og vil det forverre lungefunksjonen hos kvinner? Er det mulig å forhindre skader av slik røyk inne i hyttene?
  • En student skal se om det går an å bedre skolebarns helse.
  • Etiopia er i 2015 på ny rammet av tørke og matmangel. Mat utdelingen og behandlingen av underernærte barn skjer nå i kebeleene (kommunene). Hvor god er denne tjenesten, og hva kan gjøres for å styrke den? En av studentene skal se på dette i Boricha området i Sidama.

Vår målsetning er at forskningen skal være til nytte og at resultatene skal kunne nyttiggjøres av etiopiske myndigheter. Således er dette også et samarbeid med helseministeriet.