" /> Varsle malariaepidemier | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Varsle malariaepidemier

Hvert femte til åttende år er det store malariaepidemier i Etiopia. Under epidemiene blir mange millioner mennesker syke, og mange dør.

Det er gledelig at tallet på malariatilfeller har gått ned. Det skyldes bedre tilgang på behandling, og bruk av myggnett. Men det kan også skyldes mindre regn.

EmaPS er et tverrfaglig forskingsprosjekt der etiopiske og norske forskere forsøker å utvikle et varslingssystem for malaria epidemier.

I siste nr av Hubro kan dere lese om denne forskningen. Hubro-2-2010-malaria