" /> Il Negus | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Il Negus


Keiseren og Bernt

Italieneren, forfatteren, og historieprofessoren Angelo Del Boca, utgav I 1995 boka Il Negus. Vita e morte dell`ultimo Re de Re (The Negus. The Life and Death of the last Kings of Kings). I 2012 ble denne viktige boka oversatt til engelsk.

Historikeren Del Boca var født i Eritrea I 1925. Han har skrevet mye Etiopia sett med italienske øyne. Han var en aktiv anti-fasist, og hans tilgang på italienske dokumenter gjør denne boken meget interessant. Han var en av ildsjelene som fikk tilbakeført obelisken til Axum i 2000.

Boka følger Ras Teferri Mekonnen fra sine barneår i Harrar til han som voksen styrte Etiopia i ett-halvt århundre. Den siste av 225 keisere i Etiopia, var en av Etiopias mest betydningsfulle ledere. Keiserens tale til Folkeforbundet i Genève i 1936 er legendarisk. Han ble et samlingssymbol for Afrika da mange nasjoner fikk sin uavhegighet fra kolonimaktene. Hans innflytelse var global, og da President Kennedy ble begravet var det Keiser Haile Selassie, General De Gaulle og Sjahen av Persia som fulgte nærmest kisten.

Han ble myrdet 26. august av Mengistu Haile Mariam eller hans medhjelpere. De gravla han 4 meter under kjøkkengulvet ved siden av Mengistus kontor i den Gamle Gibbien i Addis. Selv fikk jeg se keiserens enkle tre-kiste da den var i krypten i Bata kirken i 1992.
For meg, som er oppvokst i Etiopia og som fikk gave av keiseren da jeg fullførte 12. klasse (se bilde), og som gikk på samme skole som tre av hans barnebarn, forblir han en mektig statsleder som moderniserte den etiopiske feudalstaten og samtidig beholde et samlet Etiopia.

Da Nelson Madela reiste utenlands i 1961, reiste han til Etiopia. Han reiste på et etiopisk pass og under et falsk navn (David Motsamayi). “Ethiopia has always held a special place in my own imagination, and the prospect of visiting Ethiopia attracted me more strongly than a trip to France, England, and America combined. I felt I would be visiting my own genesis, unearthing the roots of what made me an African. Meeting His Highness, Emperor Haile Selassie of Ethiopia, would be like shaking hands with history.” - fortalte Madela i sin bok “Long Walk to Freedom.”

Jeg arbeidet i Etiopia under kommunisttiden, og ble vitne til forferdelige handlinger utført av kommunistregimet, noe som Del Boca beskriver som «.. og regimet som skulle gi landet frihet og vekst ble hundre ganger verre. Det påførte landet varig skade, og førte landet ut i langvarig borgerkrig med delvis oppløsning at Etiopia, noe keiseren maktet å unngå».

Dette er en interessant bok som belyser Etiopia sett med italienske øyne.