" /> Videre med Evangeliet | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Videre med Evangeliet

8251929350
De siste dagene har jeg lest i boken “Videre med evangeliet; festskrift til misjonslederen Egil Grandhagen” . Han var generalsekretær i NLM i mange år, og spilte en sentral rolle i norsk misjon. Selv lærte jeg han å kjenne som misjonær i NLM, og da jeg var medlem av NLMs Hovedstyre.

Som det sies i boken spilte Grandhagen på mange strenger: Som misjonsstrateg, teambygger, nettverksbygger, forkynner, foredragsholder, veileder, teolog og skribent. Han var en misjonsleder i vid forstand.

Jeg vil anbefale mange å leste boken. Innledningskapittelet av Hans Aage Gravaas gir en oversikt over Grandhagens store virke og innflytelse innen norsk misjon, - og spesielt innen NLM.

Gravaas’ artikkel gir også en analyse av det som har skjedd med organisasjonen siden 2001 da Grandhagen sluttet. Det er et trist faktum at organisasjonen endret profilen, og ble en mindre misjonsorganisasjon. Dette er noe en særlig har sett på Etiopiafeltet, der endringene førte til mindre samarbeid med nasjonale kirker og der NLM ikke lenger fulgte et integrasjonsprinsipp, men mer ønsket å være en norsk organisasjon i Afrika.