" /> Excellent x 2 | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

Excellent x 2

Norge har forskningsmiljøer i toppklasse innenfor biologi, medisin og helsefag. Men, vi kunne vært enda bedre. Det er konklusjonen på en evaluering som Forskningsrådet gjennomførte i 2011. Evalueringen omfattet universiteter og høyskoler, og helseforetakene.

Formålet var å vurdere forskningen innenfor biologi, medisin og helsefag. Dette er den mest omfattende helsefaglige evaluering utført i Norge.

Evalueringen sier:
”Noen norske forskningsgrupper innenfor global helse er også fremragende. De er særlig imponerende når det gjelder strategiske planlegging, langvarige avtaler, valg av viktige forskningsspørsmål, nært samarbeid med partnere i lav- og middel-inntektsland og evnen til å implementere funnene i forebyggende aktiviteter i samarbeidslandene”.

Senter for internasjonal helse er et av disse gode miljøene i Norge. Og SIH fikk beste karakteren ”Excellent”, både til forskningsgruppen om ”mor-barn” og til forskningsgruppen om ”HIV – tuberkulose”.