" /> NLMs Generalforsamling | Lindtjorn.no | lindtjorn.no

NLMs Generalforsamling

Saksdokumenter til NLMs generalforsamling ble 2. juni lagt ut på internett (www.nlm.no) og lagt som vedlegg til Utsyn (5. juni).

Her er foreslått en rekke endringer av grunnreglene. Mange av disse endringene er av språklig karakter eller en naturlig oppfølging av tidligere vedtak, f. eks. etableringen av NLM Ung.

Noen forslag til endringer har større betydning. Jeg er med i en gruppe som foreslår organisasjonen å være varsom med gjøre dyptgripende endringer i organisasjonen uten at dette er drøftet i organisasjonen på forhand:
Generalforsamlingen 2015 ønsker ikke å behandle hovedstyrets framlagte forslag til grunnregel endringer som gjelder grunnreglenes § 1 og grunnreglenes § 4 strekpunkt 6. Disse forslagene bør drøftes i organisasjonen før hovedstyret eventuelt fremmer nytt forslag for en senere generalforsamling.

Se skriv som er oversendt til NLM og Generalforsamlingen.