Sidama

Pasted Graphic 1
Jeg er nå i Hawassa. Det har vært unormalt tørt de siste årene, men denne uken kom regnet!

Jeg er veldig takknemlig at jeg får delta på flere forskningsprosjekter i Sidama. Etter mange års arbeid i Yirga Alem og Sidama, er det svært meningsfylt å støtte fem doktorgradsstudenter. De arbeider med tema som: ernæring og spesielt hvorledes myndighetene takler perioder med lite mat, befolkningsvekst (Sidama er et av de tettest befolkede områder i Etiopia), og mødrehelse. En av studentene arbeider med å måle mødre dødeligheten i fylket. Det bor nå over 3,5 millioner mennesker, og informasjon om mødredødelighet og hvor dødeligheten er høyest er viktig informasjon for å bedre kvinne og barne-helsen.

I 1949 begynte norsk misjon arbeidet i Sidama. Og, Yirga Alem Hospital ble det største misjonssykehus i norsk misjonshistorie. Det fortelles at det i begynnelsen av 1970 årene var over 50 norske misjonærer i Yirga Alem, og det er mer enn de fleste norske misjonsorganisasjoner har i dag.

I dag ble jeg introdusert til den etiopiske ambassadøren til India. Han kom fra et område sør for Yirga Alem. ”Så du er norsk; -- dere gjorde en fantastisk innsats for folket vårt” sa han.

Jeg besøker mange hytter på landsbygda i Sidama. Dessverre har de ikke fått del i den gode utviklingen som har vært i andre deler av landet. Og det er trist at misjonsorganisasjoner ikke lenger vil tjene denne befolkningen med så mange fattige mennesker, og der sykdomsbyrden er meget stor blant barn, kvinner og menn.

Mødredødsfall ble mer enn halvert på fire år

ukjent
I nr 1 (2017) av bladet Bistandsaktuelt blir prosjektet om reduksjon av mødredødelighet i sør Etiopia kort beskrevet. Utgangspunktet er artikkelen i tidsskriftet PLoS ONE; Lindtjørn B, Mitiku D, Zidda Z, Yaya Y (2017) Reducing Maternal Deaths in Ethiopia: Results of an Intervention Programme in Southwest Ethiopia. PLoS ONE 12(1): e0169304

Ved å gjennomføre følgende tiltak ble mødredødeligheten mer enn halvert i det sørvestlige Etiopia:
  • Styrking av lokale helsestasjoner (inkludert utstyr)
  • Opplæring av helsepersonell uten legeutdanning til utføre keisersnitt
  • Etterutdanning av sykepleiere og jordmødre
  • Bedre tilgang p narkose, blod- banker og medikamenter lokalt
  • Jevnlig oppfølging av eksperter fra helseministeriet

Meget god disputas, og afrikanske første og andre opponenter

BF5T8SJ8QreWUgLXKxq3rw_thumb_449e

Fredag 27. januar disputerte Fekadu Massebo for PhD graden ved Universitetet i Bergen. Bildet er tatt etter disputasen, og Fekadu er nr to fra venstre. Bildet viser Fekadu, komitemedlemmene (Dr Silas Majambere ved siden av Fekadu, professor Tehmina Mustafa fra UiB og Dr Tarekegn Abeku til venstre), og veilederne (Ass Professor Meshesha Balkew fra Addis Ababa University til venstre og meg).

Det er første disputas at første og andre opponent var afrikanere ved disputas ved UiB. Det viser at Afrika er en kontinent i vekst og med meget flinke forskere.

PhD disputas: Malariamyggen går etter kveg

ulesido_27.01ny
27 januar, 2017 disputerer Fekadu Massebo Ulesido fra Arba Minch Universitetet i sør Etiopia.

Denne studien er fra et område med høy forekomst av malaria i Sør-Etiopia og handler om malariamygg i sør Etiopia. Studien er en del av Senter for internasjonal helses satsing på å styrke malariaforskning i Sør-Etiopia.

I disse områdene i sør Etiopia fant Fekadu Massebo at Anopheles arabiensis er den hyppigst forekommende mygg som overfører malaria. Imidlertid fant han også at to andre typer av mygg (An marshalli og A garnhami) som forekom like hyppig, og de sugde også blod av mennesker. Selv om en ikke kunne påvise parasittene i disse to siste myggartene, er det nødvendig med oppfølgningsstudier da disse myggartene overfører malaria i andre land.

Malariamyggen suger blod fra kveg, og noe fra mennesker, og andre dyr. Myggen trenger blod for å produsere egg. Den viktigste malariamyggen (An arabiensis) i sør Etiopia foretrekker å suge blod fra kveg fremfor fra mennesker. Det er derfor mulig at en ved å behandle husdyr med insektmidler også kan redusere forekomsten av malariamygg i og omkring hus der mennesker bor. På den måten kan behandling av kveg være en mulig tilleggsstrategi i bekjempelsen av malaria. Imidlertid viser Fekadu Massebos studie at mange mygg er resistente mot insektmidler som kan brukes til å behandle kveg.

Fekadu Massebo gjennomførte også et forsøk som viste at en kan redusere antall mygg i hus om en tetter igjen åpninger i husene. Således ved å bruke myggnett i dører, vinduer og ventilasjonshull kan en redusere antall malariamygg i tradisjonelle hytter med 40 %. Fekadu Massebo har det siste året videreført disse studiene, og vist at en reduksjon i myggpopulasjonen også reduserer risikoen for overføring av malaria i husene.

Personalia

Fekadu Massebo Ulesido (f. 1978) er universitetslektor ved Department of Biology ved Arba Minch University i Etiopia. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Veiledere har vært professor Bernt Lindtjørn, professor Teshome Gebre-Michael og dr. Meshesha Balkew.

TID OG STED FOR PRØVEFORELESNING

27.januar, 2017, Auditorium 1, BB Bygningen, Haukeland universitetssjukehus, 10:15

Oppgitt emne: How can Ethiopia achieve malaria elimination?

TID OG STED FOR DISPUTAS

27 januar, 2017, Auditorium 1, BB Bygningen, Haukeland universitetssjukehus, 12:15.

Velkommen Kristoffer!3. januar ble Kristoffer født på Kvinneklinikken i Bergen. Han er barn nr 3 til Gerd Eli og Hallgeir. På bilde ser dere også Mathea (6 år) og Jonathan (3 år).

Kristoffer er vårt fjortende barnebarn!

Den politiske situasjonen i Etiopia

René Lefort er en fransk forsker og journalist som har skrevet mye om Etiopia. 19.11.16 skrev han en artikkel i openDemocracy hvor han forsøker å analysere den politiske situasjonen i landet.

Ato Emmanuel Abraham

imgres
Emmanuel Abraham var kanskje den viktigste lederen Mekane Yesus Kirken (EECMY) har hatt. Han døde lørdag 22. Oktober. Han var 104 år gammel.

Ato eller His Excellency Emmanuel Abraham var Etiopisk embedsmann, statsråd og ambassadør, og president i Mekane Yesus kirken. Han kom fra en fattig bakgrunn, tilhørte ikke den herskende Amhara stammen, og var en evangelisk kristen. Han var en av de få av keiserens ministre som ikke ble henrettet av Derg regimet 23. november 1974. Kommunistene fant ikke noe galt han hadde gjort som ansatt av Keiser Haile Selassie I.

Mine minner om denne betydningsfulle og historiske personen er imidlertid personlig. Jeg ble kjent med han som gutt da han og min far var i ledelsen av kirken. Senere gikk jeg på den engelske skolen (Sanford) med hans yngste sønn, og var hjemme hos dem flere ganger. I slutten av 1980 årene, da jeg holdt på med mitt doktorgradsarbeid, ble vi sittende sammen på flyet fra Addis til London. Mitt arbeid grenset også inn på hvorledes Etiopia gjennom nyere historie hadde håndtert hungersnødskatastrofer, og jeg fikk en lang innføring hvor sammensatt og hvor konfliktfylt landet Etiopia er. Dette er også tema han tar opp i sin bok: Reminiscences of My Life (Oslo 1995).

Håp for løsning i Etiopia?

Pasted Graphic

Det siste året har det vært betydelig uro i Etiopia. Financial Times har en god lederartikkel om hva som bør gjøres for å skape ro og ny vekst for landet.

Pasted Graphic 1

Voice of America har også skrevet utførlig om dette, noe som også er kringkastet på amharisk.

Uro

a3cda788-6971-48a6-b9cc-3626e563bec1.png

Det er uro i store deler av Etiopia. Magnhild og jeg er nå i Hawassa. Alle veger nordover til Addis Ababa har vært stengt siden søndag 2.10. Så, på mandag tar vi fly til Addis.

Det er spesielt Oromia regionen som har vært rammet, men også Amhara regionen og noen andre områder. Sør regionen har vært relativt rolig bortsett fra to områder. BBC Kartet viser steder hvor det har vært uro.

Reisebrev fra Magnhild: Tur til Dilla

For halvannen time siden kom vi tilbake fra Dilla. Sjåføren hentet oss kl.07. Vi hadde med oss en doktorgradsstudent, pluss ei til som vi plukket opp i Dilla. Begge to skal gjøre arbeidet sitt i et tett befolket område ca. 20 min. sør for Dilla (Wonago). Den ene, på gravide og nyfødte, og den andre på barns helsetilstand.

Vi fikk besøke en familie på seks. Far, mor og fire barn.De var svært fattige. Bodde i en typisk Gedeohytte med stråtak. De hadde lite og bodde kummerlig. Noe av det fattigste av fattige. Det gjorde meg vondt å se disse barna vokse opp under slike forhold. Jeg har jo sett det mange ganger før, men jeg blir like fortvilet hver gang.

Da vi kjørte nedover i dag, tenkte jeg med meg selv at her er det akkurat som før. Det er som tiden har stått stille. Kvinnene bærer fortsatt på de enorme børene sine. Mennene går rakrygget og har ikke mer enn sin egen vekt å bære. Dette har provosert meg i mange år.

Vi var bortom på misjonsstasjonen i Dilla der Bernt bodde som liten. Tok et par bilder av ham der han står utenfor «heimen» sin. Han har nok mange gode minner derfra. Han synes ellers det er trist og se hvordan hus og hage har fallert. Vi fikk også hilse på tjeneren de hadde i huset. Han heter Shanno og nærmer seg de 90. Det var stor gjensynsglede der. Bernt hadde ikke sett ham siden 1966.

Veien fra Hawasa og Dilla er under arbeid. Det er arabere og indere som jobber på den. Nå er alt vegarbeidet stoppet på grunn av uenighet mellom entreprenørene og myndighetene. Den er rett og slett fæl å kjøre på. Heldigvis finnes det noen steder med asfalt, men ellers er den svært humpete, hullete og «grøftete»