En oppdatering

url

Det er en tid siden jeg har oppdatert denne websiden, derfor litt informasjon nå.

Nå er vi snart ferdig med sommerferien. Vi var på hytta på Ogna, og er tilbake i Bergen.

De neste ukene blir jeg travelt opptatt med å forberede to doktorgradsdisputaser. Det er Mesay Hailu fra Hawassa som skal diskutere om tuberkulose i Sidama, og deretter skal Seifu Hagos fra Addis Ababa forsvare sin doktorgrad om matvaresikkerhet og kronisk underernæring blant småbarn. Begge disse studentene har utført meget bra arbeid, og de har brukt nye metoder for å beskrive forekomsten av sykdom på den etiopiske landsbygd. Selv har jeg lært veldig mye ved å arbeide med dem, og vi planlegger å bruke disse metodene på flere av doktorgradsarbeidene som nå er under oppstart i sør Etiopia.

I midten av september reiser Magnhild og jeg til Etiopia. Jeg skal arbeide med stor malaria prosjekt i Zwai området, undervise, og veilede doktorgradsstudenter. Så håper jeg er at vi skal få være noen uker i Konso. Mekane Yesus Kirken i Konso har spurt om jeg kan hjelpe å bygge opp klinikken. Dette var en stor klinikk, men har vært stengt i ca ti år. Nå er den åpnet igjen. Det synes jeg er en veldig stor utfordring, og vil derfor bruker noen uker for å finne ut om vi kan planlegge et lengre engasjement i Konso. Helt siden 1980
har jeg regelmessig besøkt og arbeidet i dette området, og det er et meget stort behov for bedre tilgang på gode helsetjenester i denne delen av Etiopia.

Det neste året skal jeg ha forskningstermin ("sabbatsår") , dvs at jeg håper å bli i Etiopia flere måneder både høsten 2016 og våren 2017.

Uro i Juba

Den siste uken har hendelsene i Sør Sudan preget livet i vår familie. Vi er glade for at Nadia, Eliyah, og Anava reiste fra Juba flere dager før krigen startet. Her er hva Eivind Johannes skrev på sin blog 13.juli:

tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco1_250tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco2_250
tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco4_250tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco6_250tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco3_250tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco7_250
tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco5_250tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco8_250
tumblr_oa8q4rHIgj1r3dbrco9_250
Fredag 8. Juli brøt det ut harde kamper i Juba. Lørdag var det rolig og stabilt nok til at vi kunne evakuere to fly med familier. Vi var noen få som ble igjen for å holde essensielle funksjoner gående. Søndag morgen brøt det ut harde kamper igjen og de varte fram til Mandag da det roet seg ned og en våpenhvile trådte i kraft. Byen hadde da vært preget av lyden av skyting, artilleri og angrepshelikoptre fra Fredag til Mandag. Straks flyplassen ble åpnet for trafikk og det var trygt å kjøre fra MAF basen reiste vi siste gjenværende i to biler og fløy vårt eget fly til Kenya. Vi landet i Nairobi kl 19:45 tirsdag kveld.

Det var en enorm lettelse å være sammen med Nadia og jentene og det har vært noen nervepirrende døgn for familiene som har vært adskilt fra sine fedre.

Dette er en tragedie for Sør Sudan og et folk som allerede har gått gjennom så mye lidelser. Be om at Gud må holde sin hånd over sine barn i Sør Sudan.

En ny Elsa Lindtjørn

thumb_2016-02-25 10.00.16_1024
I går kveld (24.2.16) ble enda en herlig liten jente født; denne gangen på Kvinneklinikken i Bergen. 

Hun heter Elsa, og er jenta til Grete Alice og Ommund, og lillesøsteren til Ada (7 år) og Silja (4 år).

Og stolte og takknemlige besteforeldre i Bergen sender de varmeste gratulasjoner! Denne nye jenta er vårt trettende barnebarn!

Ny jente!

ukjent
I går kveld (22.2.16) ble en herlig liten jente født på Universitetssykehuset i Stavanger. 

Hun er jenta til Anna Birgitte og Fredrik, og lillesøsteren til Peder August (4 år) og Amadeus Sefanja (21 mnd).

Og stolte og takknemlige besteforeldre i Bergen sender de varmeste gratulasjoner! Denne nye jenta er vårt tolvte barnebarn!

Norske malariaprosjekter bidrar til utviklingsmål

thumb_L1000086_1024
Kampen mot malaria må ikke stoppe, men må fortsette med økt økonomisk, teknisk og faglig støtte. Dette skriver vi om i en artikkel i Bistandsaktuelt.


Pressemeling (UiB): Malaria på det etiopiske høyland

Abebe [final]
Abebe Animut Ayele disputerer fredag 15. januar 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Anopheles species and malaria transmission risk in a highland area, south-central Ethiopia”.

Abebe Animuts forskning var en del at det NUFU-støttede prosjektet ”Ethiopian Malaria Prediction System”. Målsetningen med denne forskningen var å bedre varsling av malariaepidemier i Etiopia. Global oppvarming kan føre til et varmere klima på det etiopiske høylandet. Da kan en forvente at forekomsten av malaria vil kunne øke blant de store befolkningsgruppene som bor her.

Abebe Animut har beskrevet hvorledes forekomsten av malariamygg endrer seg fra lavland til høyland i Etiopia. Det er høyest forekomst av malariamygg i lavlandet, og tettheten av mygg avtar i høylandet. Han har dokumentert at malariamyggen, spesielt Anopheles arbabiensis, forekommer på det etiopiske høyland over 2200 meter. Han har også funnet at det spesielt er små elver og bekker, som også er vannførende i tørketiden, som er viktige klekkeplasser for malariamygg, og således for forekomst av malaria hos mennesker. Videre har Abebe Animut beskrevet at dårlige hus, spesielt hus med åpninger i veggene innebærer en økt risiko for at malariamyggen finnes i husene.

I dag diskuterer verdenssamfunnet hvorledes en kan utrydde malaria. Skal en lykkes med dette må en vise at en kan utrydde malaria i lavforekomstområder, som det etiopiske høyland. Abebe Animuts resultater viser at tiltak som forhindrer klekking av mygg i små elver og bekker, og bedring av hus vil kunne redusere malaria i det etiopiske høyland.

Personalia:
Abebe Animut Ayele har en bachelorgrad i biologi og en mastergrad i parasitologi fra Addis Ababa University i Etiopia, hvor han i dag arbeider som foreleser og underviser i parasitologi. Veiledere for arbeidet har vært professor Bernt Lindtjørn fra Universitetet i Bergen og Associate professor Teshome Gebremichael fra Addis Ababa University.

Ny bok

Prunier-Ficquet-Ethiopia-web

Det er ikke så ofte det skrives gode bøker om Ethiopia. En franske gruppen tilknyttet Det franske senter for etiopiske studier i Addis Ababa forsøker i sin siste bok å forklare hvordan en skal forstå det moderne Ethiopia.

Boken tar opp klassiske og velkjente problemstillinger som styresett under Keiser Menelik II, Keiser Haile Selassie I, Diktator Mengistu Hailemariam og Statsminister Meles Zenawi. Fellesnevneren for disse fire store personer i Etiopias nyere og turbulente historie er dannelsen av nasjonalstaten.

I tillegg får en et innblikk i utviklingen innen Den ortodokse kirken, hva de protestantiske kirker har harr å si for utviklingen av Etiopia og status for islam i dagen Etiopia samt moderne byutvikling. Boken "Understanding Contemporary Ethiopia. Monarchy, Revolution and the Legacy of Meles Zenawi. Edited by Gérard Prunier and Éloi Ficquet") er etter min vurdering meget god og kan kjøpes på Amazon.

I noen korte stykker vil jeg de neste dagene skrive litt om Etiopia siden 1991 og om fremveksten av protestantismen i Etiopia.

Tørke i Etiopia

url

Etiopia er igjen rammet av tørke. Og, avlingene har slått feil. Det er El Niño fenomenet som får skylden denne gangen.

Jeg har sett kart over de rammede områdene. Det er de samme lavlandsområdene som en gjenkjenner fra tidligere tørkeperioder.

Etiopia har de siste årene byggen opp et sikkerhetsnett. Således er hver kebele (bondeforening) ansvarlig for å gi mat til underernærte barn og til deres familier. Så selv om ca fem millioner mennesker vil ha behov for mathjelp, forventer vi ikke at mange vil dø slik som en opplevde for tretti år siden.

I det nye forsknings prosjektet i Hawassa er det to doktorgrads studenter som skal se på matvaresikkerhet og tørke. En student skal vurdere hvor godt kebelenes matutdelingsprogram virker. Får underernærte barn den hjelp som er nødvendig, og hva skjer med disse barna etter at de har fått mat? En annen student skal se på matvaresikkerhet i Wolaita og se hvorledes dette virker inn på barns og mødres ernæringsstatus. Er det noe en kan gjøre for å minske sårbarheten?

Utmerkelse til Demissew

Pasted Graphic
Fredag 23.10 fikk Demissew Mitike en stor utmerkelse. Han ble utnevnt til “Årets Jordmor” i Etiopia.

Demissew har i mange år arbeidet ved Gidole Hospital. De siste årene har han ledet prosjektet for å minske mødredødelighet. For meg var han en meget god medarbeider. Han forstod at skal en minske antall mødre som dør i fødsel, så må disse helsetjenestene nå ut til alle. Han forstår at samarbeidet med regionale og lokale myndigheter er livsviktig, samtidig som han fokuserer på at den enkelte helseinstitusjon og helsearbeider må fungere så godt som mulig. Han behersker jordmor-yrket, og viser en stor omsorg for den enkelte pasient.

Og tallene fra fødselsregistret viser at mødredødeligheten i Gidole er redusert med omtrent 70%!

Prisen ble delt ut under stor tilstelning i Addis med ministre og andre høye personer tilstede. Og, det er første gang prisen tildeles til en person utenfor Addis!

xxx

Dotorgradsprogam i sør Etiopia

Hovedårsaken til at jeg er i Etiopia er å starte et doktorgradsprogram innen helse. Det er NORAD gjennom NORHED programmet som støtter det, og det er et samarbeid mellom fire etiopiske universiteter og Universitetet i Bergen.

Forskerutdanningen skjer ved Hawassa Universitet, og studentene kommer fra Hawassa, Dilla og Wolaita. Ti studenter er nå tatt opp i programmet; fire kvinner og seks menn.

De arbeider med følgende tema:

  • Finne ut bedre måter å bedre mødre og barnehelse. To studenter fra Dilla University skal samarbeide om denne forskningen. Forskningen skal foregå i Wonago området sør for Dilla. Det er et av de tettest befolkede områder i Etiopia. Vi håper denne forskningen vil øke vår kunnskap om hvorledes alle i en befolkning kan få tilgang på livsviktige helsetjenester.
  • Øke vår forståelse av matvaresikkerhet og risiko for underernæring i Wolaita. Dette området har gjentatte ganger vært rammet av hungersnød. Vi ønsker å bedre kunnskapen om hvorledes familier kan redusere risikoen for matmangel.
  • Forsøke om bruk av lokale jernholdige nytteplanter som kan minske anemi blant barn. I dag er hvert tredje barn anemisk.
  • Er det en sammenheng mellom vold i et ekteskap, depresjon hos mor og dårlig barne-helse? Er det mulig å etablere tiltak for å forhindre dette?
  • Mange fødende kvinner opplever at de blir utskjelt og slått av helsearbeidere. Kan vi bedre omsorgen for fødende kvinner ved å gi jordmødre og helsearbeidere et målrettet utdanning og oppfølgning?
  • En student fra Wolaita skal forsøke å bedre forståelsen om hva som skjer når folks livsstil endrer seg. Vil de får mer sukkersyke og høyt blodtrykk?
  • På den etiopiske landsbygd er kjøkken og stue i samme rom. Hvordan virker røyken fra ildstedene på lungesykdommer hos barn, og vil det forverre lungefunksjonen hos kvinner? Er det mulig å forhindre skader av slik røyk inne i hyttene?
  • En student skal se om det går an å bedre skolebarns helse.
  • Etiopia er i 2015 på ny rammet av tørke og matmangel. Mat utdelingen og behandlingen av underernærte barn skjer nå i kebeleene (kommunene). Hvor god er denne tjenesten, og hva kan gjøres for å styrke den? En av studentene skal se på dette i Boricha området i Sidama.

Vår målsetning er at forskningen skal være til nytte og at resultatene skal kunne nyttiggjøres av etiopiske myndigheter. Således er dette også et samarbeid med helseministeriet.